Polisin silahı çalınırsa ne olur?

Photo of author
Written By Emre Ajal

Salomon Magazine için yetkili medya hizmetleri ve marka geliştirme sağlayan özel yazardır.


Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusurlu olup olmadığı yapılacak idari tahkikat neticesinde Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. (Değişik:RG-31/10/1998-23509) Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır.

Polis silah kaybederse ne olur?

Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusurlu olup olmadığı yapılacak idari tahkikat neticesinde Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. (Değişik:RG-31/10/1998-23509) Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır.

Istifa eden polisin silahı ne olur?

Emniyet Personeli (bekçilerde dahil) için ise kanunun ilgili maddesinde harçsız silah edinebilme (ruhsat) hakkına emekli olma şartı bulunmaktaydı, değişen madde ile 10 yıl süre ile görev yapıp kurumdan ayrılan/istifa eden emniyet personeline bu hak verilmiştir.

Ruhsatlı silah kaybetmenin cezası nedir?

Polis silahı müsadere edilir mi?

Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir.

Polis silah kaybederse ne olur?

Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusurlu olup olmadığı yapılacak idari tahkikat neticesinde Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. (Değişik:RG-31/10/1998-23509) Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır.

Ruhsatlı silah kaybetmenin cezası nedir?

Silah kaybolursa ne olur?

Tahkikat sonucunda düzenlenen dosyanın bir sureti Şahsi Silah Şube Müdürlüğüne gönderilir. Personelin ihmal ve kusuru var ise, zayi olan silahın Devlet Malı statüsünde olması nedeniyle ödettirmeye esas işlemler başlatılır. Belgelerin alınmasını müteakip envanter kayıtlarından Zayi olarak düşüm yapılır.

Polis silahla vurabilir mi?

Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilecektir.

15 yıllık polis istifa ederse tazminat alır mı?

15 yıl 3.600 günle “Kıdem Tazminatı”, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları doldurmak anlamına gelmektedir. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran işçi yaş şartını çalışmadan bekleyebilir ve bu nedenle işinden ayrıldığında “Kıdem Tazminatı” alabilir.

Polis ikinci silah alabilir mi?

Bu silahı kullanan çoğu polis memurunun aklındaki soru: “adımıza kayıtlı başka bir silahla göreve çıkabilir miyiz, başka silahı yanımızda taşıyabilir miyiz?” şeklindedir. EVET, ikinci silahınızla göreve de çıkabilirsiniz, bu silahı yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bu durum için herhangi bir yaptırım maddesi yoktur.

Polis istediği silahı kullanabilir mi?

Polis, silah kullanma yetkisini her zaman, rast gele ve istediği zaman kullanamayacaktır. Yasalar hangi hallerde silah kullanılacağının sayarak yetkisinin sınırlarını belirtmiştir. Silah en son çare olarak ve düzeni bozan kişiyi kaçamaz veya saldıramaz hale getirmek amacıyla kullanılmalıdır.

Ruhsatlı silah çalınırsa ne olur?

Mahalli karakoldan alınacak tahkikat evraklarının fotokopisi ve silâhın kaybolduğu/çalındığına daîr bir dilekçe ile birlikte ruhsatı veren makama başvurulması gerekmektedir.

Silah taşıma ruhsatı ile yurt dışına çıkılır mı?

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dışında geçerlidir. Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir.

Silah bulundurma ruhsatı ile arabada taşınır mı?

Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergâh dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Polis silahını kaybederse ne ceza alır?

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8/5-b-1 maddesi gereğince; “ Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek ” fiilinden 16 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası ile cezalandırılmışsınız.

Ihraç edilen polis silah parasını alabilir mi?

Anılan Yönetmeliğin 11. maddesinde de “(Değişik:RG-31/10/1998-23509) Meslekten çıkarılan veya memuriyetten ihraç edilen personel ile asaleti tasdik olmadan herhangi bir nedenle meslekten veya memuriyetten ayrılan personelden satışı yapılan zati demirbaş tabanca geri alınır.

Uzman Çavuş sivilde silah taşır mı?

Uzman erbaşlar, ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler.

Polis ikinci silah alabilir mi?

Bu silahı kullanan çoğu polis memurunun aklındaki soru: “adımıza kayıtlı başka bir silahla göreve çıkabilir miyiz, başka silahı yanımızda taşıyabilir miyiz?” şeklindedir. EVET, ikinci silahınızla göreve de çıkabilirsiniz, bu silahı yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bu durum için herhangi bir yaptırım maddesi yoktur.

Polis nerelerde silah taşıyamaz?

sorusunu cevaplandırdı. Taşıma ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak yerler şöyle: “Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda.

Ihraç edilen polis silah parasını alabilir mi?

Anılan Yönetmeliğin 11. maddesinde de “(Değişik:RG-31/10/1998-23509) Meslekten çıkarılan veya memuriyetten ihraç edilen personel ile asaleti tasdik olmadan herhangi bir nedenle meslekten veya memuriyetten ayrılan personelden satışı yapılan zati demirbaş tabanca geri alınır.

Silah cezası kaç para?

Polis silah kaybederse ne olur?

Tabancaların hasara uğraması halinde, personelin kusurlu olup olmadığı yapılacak idari tahkikat neticesinde Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. (Değişik:RG-31/10/1998-23509) Personelin kusuru olmadan arızalanan tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır.

Ruhsatlı silah kaybetmenin cezası nedir?

Taşıma ruhsatlı silahı göstermek suç mu?

Yakalanan ruhsatsız silahlar ne oluyor?

Ruhsatsız silah, mermi alan veya satan kişilerin cezalandırılacağı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Ruhsatsız silah satın alma, taşıma, bulundurma hallerinde bir yıldan üç yıla hapis ve otuz güne kadar adli para cezasına hükmedilir.